Welkom op de administratiesite van Bureau Erkenningen

Hier kunt u uw gegevens inzien, u kunt bekijken welke kennisbijeenkomsten u nog moet volgen, wat uw studievorderingen zijn en u kunt een kennisbijeenkomst selecteren en u daarvoor aanmelden.


> Terug naar de informatie site

Nieuws

Veranderingen naar IPM-KBA

Voor agrariërs die zelf IPM knaagdierbeheersing gaan toepassen gelden vanaf 1 januari 2023 nieuwe eisen voor persoons- en bedrijfscertificering. Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven volgen het principe van de geïntegreerde aanpak. Eerst voorkomen en dan genezen. En genezen via eerst niet-chemische aanpak en bij onvoldoende succes een aanpak met biociden.

Persoonscertificering: IPM-KBA
Deze certificering is uitsluitend te behalen door het afleggen van een (digitaal) examen. Dit examen is vastgelegd en mag afgenomen worden door alle AOC’s en Terra Opleidingen.

Bedrijfscertificering IPM-KBA
en agrarische bedrijf dient dit aan te vragen via Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven > Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie (kpmb.nl)

KBA heeft een geldigheidsduur tot uiterlijk 1-1-2023. Daarna is het niet meer bruikbaar.

Harde ontkoppeling gewasbescherming / KBA per 31-07-2021


De regels voor het omgaan met biociden gaan gebaseerd worden op geïntegreerde plaagdierbeheersing. Dit geldt voor zowel binnen als rondom agrarische bedrijfsgebouwen. De verwachting is dat een aantal agrariërs daarom de KBA-aantekening op de gewasbeschermingslicentie niet gaan verlengen.

Wanneer de KBA-aantekening niet wordt verlengd is het belangrijk de aantekening los te koppelen van de gewasbeschermingslicentie. Anders zal, onbedoeld, ook de gewasbeschermingslicentie niet verlengd worden. Herstel is dan alleen mogelijk via een examen.

Vandaar dat is besloten de ontkoppeling centraal door te voeren. Na 31 juli 2021 zullen er geen gekoppelde licenties gewasbescherming / KBA meer zijn. Er zal voor u een zelfstandige licentie KBA aangemaakt worden met dezelfde einddatum als de oorspronkelijke, gecombineerde, licentie.

Wilt u als licentiehouder een pasje bestellen, van deze zelfstandige licentie, dan kan dit via duplicaat bestellen.

Al uw licenties zijn te zien in de app van Bureau Erkenningen (op iOS en Android). De NVWA accepteert de getoonde data van de app zoals licenties op een plastic pasje