Welkom op de administratiesite van Bureau Erkenningen

Hier kunt u uw gegevens inzien, u kunt bekijken welke kennisbijeenkomsten u nog moet volgen, wat uw studievorderingen zijn en u kunt een kennisbijeenkomst selecteren en u daarvoor aanmelden.


> Terug naar de informatie site

Nieuws

Harde ontkoppeling gewasbescherming / KBA per 31-07-2021


De regels voor het omgaan met biociden gaan gebaseerd worden op geïntegreerde plaagdierbeheersing. Dit geldt voor zowel binnen als rondom agrarische bedrijfsgebouwen. De verwachting is dat een aantal agrariërs daarom de KBA-aantekening op de gewasbeschermingslicentie niet gaan verlengen.

Wanneer de KBA-aantekening niet wordt verlengd is het belangrijk de aantekening los te koppelen van de gewasbeschermingslicentie. Anders zal, onbedoeld, ook de gewasbeschermingslicentie niet verlengd worden. Herstel is dan alleen mogelijk via een examen.

Vandaar dat is besloten de ontkoppeling centraal door te voeren. Na 31 juli 2021 zullen er geen gekoppelde licenties gewasbescherming / KBA meer zijn. Er zal voor u een zelfstandige licentie KBA aangemaakt worden met dezelfde einddatum als de oorspronkelijke, gecombineerde, licentie.

Wilt u als licentiehouder een pasje bestellen, van deze zelfstandige licentie, dan kan dit via duplicaat bestellen.

Al uw licenties zijn te zien in de app van Bureau Erkenningen (op iOS en Android). De NVWA accepteert de getoonde data van de app zoals licenties op een plastic pasje


Corona virus (COVID-19) en licentieverlengingen | 16-11-2020

Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 zijn verlopen en u hebt vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, past de overheid een coulance-regeling toe. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen. De coulance regeling geldt voor alle licenties (vakbekwaamheidsbewijzen) gewasbescherming, mollen/woelrattenbestrijding en knaagdierbeheersing, met een einddatum 16 maart 2020 tot en met 30 april 2021

Licentiehouders met deze licenties mogen hun ontbrekende kennisbijeenkomsten volgen tot 1 mei 2021.

Wanneer er voldoende kennisbijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met ingang van de oorspronkelijke einddatum. Voor licenties met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulance regeling niet. Met de innovatie en diversiteit aan kennisbijeenkomsten: volledig online, webinars en bijeenkomsten wordt verwacht dat deze verlenging van de coulanceregeling afdoende is.

Alle bijeenkomsten worden gehouden met in achtneming van de Covid 19 voorschriften.